KARDIOLOGIA

dr n. med. Maria MISZCZAK-KNECHT

Starszy asystent w Klinice Kardiologii  Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”w Warszawie.
Specjalizacje: pediatria, kardiologia dziecięca, w szczególności omdlenia i zaburzenia rytmu serca u dzieci. Absolwentka I Wydzialu Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny); specjalizacje: II stopnia w zakresie pediatrii, kardiologia dziecięca.
Od początku swojej ponad 20-letniej pracy zawodowej związana z Kliniką Kardiologii Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.Wiedzę i doświadczenie w kardiologii dziecięcej zdobywała również w Royal Brompton Heart and Lung Institute w Londynie oraz w Alberta University w Edmonton w Kanadzie.
Prywatnie mama dwóch wspaniałych chłopców; uwielbia taniec, gotowanie i słońce.
„Od początku mojej pracy zawodowej interesowałam się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca u dzieci. Jestem członkiem zespołu, który pierwszy w Polsce wprowadził leczenie ablacją zaburzeń rytmu serca u dzieci. Od blisko 20-lat jestem wykładowcą na kursach specjalizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Pediatrycznej, Rytmu Serca i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, oraz amerykańskiego towarzystwa naukowego zajmującego się problemami zaburzeń rytmu serca u dzieci The Pediatric nad Congenital Electrophysiology Society.” 

Klinika Kardiologii – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
  • tel.: +48228157366 228157370
  • fax:+48228157365
  • e-mail: kardiologia@czd.pl