O fundacji

Sierpien 2013 – Grudzien 2014

Fundacja Salemander powstała w wyniku spotkania lekarza z doświadczeniem w wentylacji i żywieniu oraz matki syna chorego na dystrofię mięśniową.

Prezes fundacji – Iveta Spolnikova – ponad 20 letnie doświadczenie w walce z dystrofią mięśniową Duchene’a (DMD). Cechuje ją ogromna wiedza medyczna w zakresie leczenia, rehabilitacji i funkcjonowania osób z zanikami mięśni.

Wiceprezes fundacji – mjr. lek. Zbigniew Sycz – tytuł specjalisty z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Od ponad 12 lat zajmuje się opieką nad chorymi niewydolnymi oddechowo, w warunkach domowych. Specjalizuje się również w leczeniu żywieniowym ww. grupy chorych. Posiada certyfikaty poświadczające kompetencje w leczeniu żywieniowym.

Z doświadczenia tych dwóch osób i ich wspólnej pracy Kuba Spólnik – Syn Ivety – po 8 tygodniach wentylacji inwazyjnej (tracheotomia) odzyskał własny wydolny oddech. Jest pierwszą osobą chorą na DMD w Polsce, dla której tracheotomia nie była jednoznaczna z ostatnim etapem choroby – śmiercią. Istotnym czynnikiem umożliwiającym trwałe usunięcie rurki tracheotomijnej było uzupełnienie niedoborów kalorycznych poprzez dożołądkowe dostarczanie preparatu żywieniowego.

Do tego zespołu dołączyła również jako Członek Zarządu fundacji – Joanna Orkisz – pielęgniarka anestezjologiczna z ponad 9 letnim stażem. Od 2008 roku zajmuje się opieką nad pacjentami wymagającymi wentylacji i specjalistycznego żywienia w warunkach domowych. Posiada certyfikat leczenia żywieniowego, ukończyła kurs opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa rodzinnego.