Magdalena Mazur NSL

Założycielem Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitcji NSL Magdalena Mazur z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ( www.centrumnsl.pl ).
Centrum skupia zespół doświadczonych diagnostów i terapeutów z dziedziny szeroko rozumianej neuroterapii i neurorehabilitacji w zakresie: logopedii, surdologopedii, neurologopedii, logorytmiki, muzykoterapii, neurodydaktyki, terapii ręki, biblioterapii i fizjoterapii.
Zdeklarowany i czynny neurologopeda, surdologopeda, terapeuta Empathy Dolls, terapeutą karmienia wykorzystującym m.in. elementy karmienia terapeutycznego wg. koncepcji Human Touh, provider – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalnym, terapeuta wspierającym swoją pracę całościową neurofizjologiczną koncepcją Castillo Moralesa, entuzjastka wykorzystywania regulatorów funkcji MFS w logoterapii,terapeuta Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w neurologopedii ETT-HNO, wielbicielka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej oraz terapeuta zaburzeń stomatognatycznych oraz zaburzeń CAPD/APD.
Ukończyłaa Podyplomowe Studia w zakresie Surdologopedii na
Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim, Logopedie i Terapie Pedagogiczną na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Pedagogikę o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna.
https://centrumnsl.pl/?fbclid=IwAR2c5Sp9sTsgGw-ZgGp-Qh5DUsuJqCB6wjP4RsbWKZnI65ctrJmuGy8fZFI

Skupia się na opiece neurologopedycznej i surdologopedycznej jak również na badaniach, rozpoznaniu i zaleceniach wspierających Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD).(dla DMD i SMA)

Jej praca jest jej życiową pasją.

Magda – to wielkie serce dla pacjenta i dla jego rodziny. Cudowna ciepła osoba z wielka wiedzą i empatią.


Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacji NSL Magdalena Mazur 66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Kombatantów 34/605a
tel. 509 974 195